Wpis do rejestru dłużników BIG lub KRD zazwyczaj oznacza dla dłużnika utratę wiarygodności finansowej dla polskiego rynku gospodarczego. Wszelkie opóźnienia w spłacie zobowiązań lub całkowite zaniechanie uregulowania zaciągniętego zadłużenia mogą skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami finansowymi w codziennym życiu. Dotyczy to nie tylko konsumentów indywidualnych, ale przede wszystkim przedsiębiorców funkcjonujących na rynku polskim. Jak i gdzie sprawdzić, czy dany podmiot widnieje na którejkolwiek z krajowych list dłużników?

Biura informacji gospodarczej

Obecnie w Polsce funkcjonują trzy biura informacji gospodarczej (BIG). Są to: Krajowy Rejestr Długów, BIG InfoMonitor oraz Rejestr Dłużników ERIF. Instytucje te kontrolują długi, historię zadłużeń oraz dłużników w polskiej rzeczywistości gospodarczej.

Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) to baza danych skupiająca, przechowująca oraz udostępniająca informacje gospodarcze o zadłużeniu konsumentów oraz przedsiębiorców, a także o ich terminowym lub opóźnionym wywiązywaniu się z zaciągniętych zobowiązań. BIG wymienia informacje pomiędzy bankami a wszystkimi sektorami polskiej gospodarki. Dzięki danym BIG banki oraz przedsiębiorcy otrzymują rzetelną wiedzę na temat wiarygodności finansowej potencjalnych osób oraz kontrahentów, które ubiegają się o kredyt gotówkowy.

Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. (KRD) obsługuje wszystkie funkcjonujące na rynku podmioty gospodarcze, poczynając od firm jednoosobowych, poprzez małe i średnie przedsiębiorstwa, na wielkich korporacjach kończąc. KRD zbiera informacje od przedsiębiorców ze wszystkich sektorów gospodarki, bez względu na wielkość oraz formę prawną. Przedsiębiorcy, którzy dostarczają informacji do baz KRD są jednocześnie ich odbiorcami. Taka wymiana informacji o dłużnikach sprawia, że przestają oni być wiarygodni w kontaktach handlowych. KRD to pierwszy taki rejestr dłużników, jaki powstał w Polsce.

Jak sprawdzić raport o sobie?

Według polskiego prawa, każdy ma dostęp do baz danych BIG i KRD. Taka weryfikacja danych jest darmowa, o ile zainteresowany robi to nie częściej niż raz na pół roku. Przy większej częstotliwości sprawdzania rejestru dłużników konieczne jest już uiszczenie określonej w przepisach opłaty.

Rejestr dłużników można najszybciej sprawdzić za pośrednictwem internetu, wchodząc do serwisu BIG lub KRD. Wówczas należy założyć konto osobiste w serwisie, potwierdzić dane identyfikacyjne oraz swoją tożsamość. Jednak samo założenie konta nie wystarczy. Zazwyczaj, w przypadku osób fizycznych, potrzebne jest również dosłanie zeskanowanego dokumentu tożsamości, na podstawie którego dokonana została rejestracja w systemie. Taki dokument pozwala w pełni potwierdzić dane osoby sprawdzającej rejestr oraz aktywować jej konto. W przypadku przedsiębiorców potrzebny będzie również NIP, REGON oraz zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wpis KRS.

W raporcie dostarczonym przez BIG lub KRD mogą znajdować się zarówno informacje negatywne, jak i pozytywne o dłużniku. Dodatkowo może on zawierać dane podmiotu wprowadzającego informacje do rejestru dłużników.