Leasing to popularna forma finansowania firmowych inwestycji, która charakteryzuje się brakiem konieczności angażowania dużej ilości własnych środków. Obecnie leasingowanie różnego typu dóbr i usług stanowi doskonały sposób na pozyskanie nowych technologii, bez konieczności zaciągania kredytów.

Leasing – co to takiego?

Leasing to najprostsza i najszybsza metoda finansowania. Polega ona na tym, iż przez cały okres trwania umowy leasingowej, przedmiot, którego ona dotyczy pozostaje własnością leasingodawcy. Leasingobiorca natomiast, poprzez opłacanie opłaty leasingowej, może wykorzystywać go do swojej działalności gospodarczej.

W leasing można wziąć każdą rzecz zaliczaną do środków trwałych, w tym m.in. samochody osobowe i ciężarowe, nieruchomości, ruchome i nieruchome maszyny, linie produkcyjne i technologiczne czy też urządzenia biurowe i sprzęt komputerowy. Coraz popularniejszą formą jest także leasing nieruchomości będący efektywnym narzędziem finansowania, którego przedmiotem mogą być m.in. budynki biurowe, centra logistyczne, hale magazynowe, centra handlowe, hotele czy lokale użytkowe.

Leasing – jakie niesie korzyści?

Popularność leasingu wynika z licznych korzyści, jakie gwarantuje ta forma finansowania. Przede wszystkim zapewnia przedsiębiorcy dostęp do dóbr inwestycyjnych bez konieczności posiadania dużych środków na ich zakup. To forma wygodna i elastyczna, która wiąże się z minimalną ilością formalności z racji uproszczonych procedur zawierania umowy, ubezpieczenia itp.

Kolejną korzyścią leasingu jest fakt, iż korzystnie wpływa on na zwiększenie płynności finansowej leasingobiorcy, ponieważ zakup środków trwałych jest w pełni finansowany ze źródeł zewnętrznych. Ponadto umożliwia elastyczne dostosowanie wysokości opłat leasingowych do sytuacji finansowej leasingobiorcy oraz jego przyszłych przychodów.

Dzięki leasingowi przedsiębiorca zyskuje możliwość rozszerzenia swojej zdolności produkcyjnej adekwatnie do aktualnych potrzeb rynkowych, a jednocześnie zachowania dotychczasowej struktury posiadanego kapitału. Warto również podkreślić, iż jest to forma finansowania, która nie ogranicza możliwości korzystania przez leasingobiorcę z tradycyjnych form pozyskiwania środków, takich jak chociażby kredyt dla firm.