Wielu osobom leasingowanie kojarzy się przede wszystkim z formą finansowania firmowych samochodów, maszyn i urządzeń, jednak nie dotyczy to tylko ruchomości, gdyż coraz popularniejszy staje się także leasing nieruchomości. Na czym polega tego rodzaju forma inwestycji? Czy warto na z niej skorzystać?

Czym jest leasing nieruchomości komercyjnych?

Leasing jest umową cywilnoprawną, która uprawnia do dysponowania nieruchomością w zamian za ustaloną ratalną opłatę bez konieczności bezpośredniego jej zakupu. Przedmiotem leasingu mogą być obiekty o przeznaczeniu komercyjnym, a więc nie tylko pojedynczy lokal czy biuro, ale także cały budynek, hala produkcyjna, hotel, lokal użytkowy, salon samochodowy, centrum logistyczne czy magazyn.

Jest to świetnie rozwiązanie w przypadku bardzo wysokich cen nieruchomości, szczególnie dla wkraczających dopiero na rynek firm.

Leasing nieruchomości – czy warto?

Na zachodzie Europy leasing nieruchomości bije rekordy popularności, ale w Polsce również coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z tej formy finansowania inwestycji.

Struktury leasingowe mogą być tworzenie dla nieruchomości mających już właściciela oraz tych, które klient planuje dopiero wykorzystać. Tak więc możliwe jest finansowanie wybudowanych już nieruchomości oraz refinansowanie. Po upływie czasu na jaki została zawarta umowa, istnieje możliwość wykupienia nieruchomości po wcześniej ustalonej cenie.

Ponadto leasingobiorca może dokonywać także odpisów amortyzacyjnych i skrócić okres amortyzacji budynku. Finansowanie nieruchomości jest długoterminowe, poprawia płynność finansową firmy i wspiera strategię podatkową leasingobiorcy. W znalezieniu najkorzystniejszej oferty pomocny jest odpowiedni doradca kredytowy, który zna wszelkie warunki danego rodzaju leasingu nieruchomości i współpracuje z wieloma bankami oraz instytucjami finansowymi.