Umieszczenie w Krajowym Rejestrze Długów BIG może oznaczać dla każdej firmy czy osoby prywatnej bardzo poważne konsekwencje. Problemy z uzyskaniem kredytu i z dokonaniem zakupów na raty to tylko wybrane przykłady. Aby ich uniknąć, należy zawsze terminowo regulować swoje zobowiązania finansowe. Warto również od czasu do czasu sprawdzić, czy nasze dane nie znalazły się w Rejestrze skutkiem jakiegoś niedopatrzenia.

Czym jest Krajowy Rejestr Długów BIG i jak można się w nim znaleźć?

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA to instytucja, której funkcjonowanie umocowane jest w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Początkowo Rejestr obejmował jedynie podmioty gospodarcze (od jednoosobowych firm, po największe korporacje), jednak po zmianie przepisów w 2010 roku KRD BIG stał się dostępny również dla osób fizycznych, gmin oraz tzw. wtórnych wierzycieli.

Wpisanie do Krajowego Rejestru Długów BIG najczęściej kojarzone jest z problemami jakie mogą się pojawić jeśli staramy się o kredyt gotówkowy. W rzeczywistości osoba lub firma, której dane się tam znalazły, może mieć również problemy z zakupami na raty, z umowami z operatorami telefonii komórkowej, sieci kablowych, Internetu czy nawet z wynajęciem biura lub mieszkania. Konsekwencje te działają tym bardziej odstraszająco na potencjalnych dłużników, iż naprawdę niewiele trzeba, aby znaleźć się na liście KRD. W przypadku firm wystarczy kwota zadłużenia przekraczająca 500 zł, dla konsumentów zaledwie 200 zł.

Jak sprawdzić, czy zostało się wpisanym do Krajowego Rejestru Długów BIG?

W razie jakichkolwiek podejrzeń, iż nasze dane zostały zamieszczone w Rejestrze, wystarczy skorzystać z ustawowego przepisu o możliwości darmowego sprawdzenia statusu w KRD BIG. Darmowe sprawdzenie swoich danych przysługuje każdemu raz na pół roku. Aby to zrobić, należy założyć konto w serwisie ochrony konsumenta, a następnie potwierdzić dane identyfikacyjne oraz swoją tożsamość. W ramach weryfikacji prawdziwości danych, należy przesłać do KRD skan dokumentu tożsamości osoby zakładającej konto.

Po zatwierdzeniu danych i aktywacji konta, jego właściciel uzyskuje dostęp do swojej historii w Krajowym Rejestrze Długów BIG, włącznie z informacją o tym, czy zostało się dopisanym do bazy danych dłużników, kto i na jakiej podstawie zamieścił tam nasze dane oraz jak przedstawiają się nasze zobowiązania wobec poszczególnych wierzycieli.