Kalkulator zdolności kredytowej

Kalkulator zdolności kredytowej. Czy można mu zaufać?

Kalkulator zdolności kredytowej to narzędzie, które ma na celu oszacowanie zbliżonej zdolności kredytowej na podstawie podstawowych czynników takich jak: dotychczasowe zobowiązania, osiągane dochody – ich wysokość oraz źródło – czy liczba osób pozostających w gospodarstwie domowym. Ponadto banki podczas analizy kredytowej klienta biorą pod uwagę wiele innych parametrów takich jak: ocena punktowa BIK, wiek kredytobiorcy czy własna ocena punktowa – tzw. scoring. Czy zatem możesz zaufać wynikom ogólnodostępnych narzędzi internetowych?

Spis treści
Czy warto z niego korzystać?
Czym jest zdolność kredytowa?
Ogólnodostępne narzędzia
Wiarygodni eksperci
Twoje możliwości w różnych bankach

Czy warto korzystać z kalkulatora zdolności kredytowej?

Ogólnodostępne kalkulatory zdolności kredytowej są narzędziami oferowanymi przez wiele serwisów finansowych. Ze względu na wygodę użytkowania stają się one coraz popularniejsze wśród osób zainteresowanych pożyczką. Jednak w naszej ocenie wynik uzyskany za pomocą obliczeń tego typu narzędzia nie zawsze jest w pełni wiarygodny. Jak zatem sprawdzić swoje możliwości przed złożeniem wniosku do banku?

Czym jest zdolność kredytowa i jak ją oszacować?

Praktycznie każdy z nas może starać się o kredyt gotówkowy czy hipoteczny, jednak bank nie każdemu go udzieli. Tego typu instytucje finansowe tworzą własne zasady polityki kredytowej i udzielają pożyczek tylko wiarygodnym klientom, którzy spełniają określone warunki. Czym zatem jest ta zdolność i jak możemy ją oszacować? Otóż jest to możliwość spłaty przez kredytobiorcę określonej kwoty kredytu wraz z odsetkami w ustalonym czasie. Od naszej zdolności kredytowej zależy wysokość udzielonego kredytu oraz warunki jego spłaty. Istotna jest również historia kredytowa, po którą możemy zwrócić się do Biura Informacji Kredytowej (raz na sześć miesięcy taki raport otrzymamy bezpłatnie).

Jak obliczyć kredyt?

Polskie prawo bankowe wymaga weryfikacji zdolności kredytowej, która stanowi niezbędny warunek udzielenia kredytu. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe określa zdolność kredytową w następujący sposób „Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie”.

W celu zbadania Twojej zdolności kredytowej wybrany bank przeprowadzi analizę kredytową, polegającą na punktowej ocenie wypłacalności. Dzięki uzyskaniu wyższej oceny zdolności kredytowej bank będzie mógł zaproponować bardziej atrakcyjne warunki umowy kredytowej. Analiza przeprowadzana jest przez bank za pomocą dwóch podstawowych części – jakościowej – dotyczącej szczegółowych cech klienta oraz ilościowej – dotyczącej wysokości oraz stabilności osiąganych dochodów. Najważniejsze czynniki brane pod uwagę podczas przeprowadzania analizy kredytowej to:

  • aktualne zobowiązania kredytowe oraz innego typu obciążenia,
  • źródło dochodów a także systematyczność ich uzyskiwania,
  • wysokość miesięcznych dochodów,
  • rodzaj kredytu oraz jego wysokość,
  • okres kredytowania,
  • historia kredytowa,
  • rodzaj wnioskowanych rat (malejące albo równe),
  • wiek osoby ubiegającej się o kredyt,
  • liczba osób pozostających w gospodarstwie domowym,
  • wysokość ewentualnego wkładu własnego a także możliwe dodatkowe zabezpieczenia np. w postaci nieruchomości.

Czy ogólnodostępne i zaawansowane kalkulatory zdolności kredytowej mogą wprowadzać w błąd?

Zarówno ogólnodostępne, proste kalkulatory zdolności kredytowej, jak i te nieco bardziej zaawansowane nie są w pełni wiarygodnymi narzędziami. Na ich podstawie możemy określić maksymalną i bezpieczną kwotę raty kredytu, na jaką nas stać, a także dopasować wielkość wsparcia finansowego do naszego budżetu domowego. Korzystanie z dostępnych w Internecie kalkulatorów umożliwia też obliczenie miesięcznej raty i sprawdzić, czy nasze zarobki są wystarczające. Pamiętajmy jednak, że na podstawie tych obliczeń nie zostanie nam przyznany kredyt. Narzędzie zapewnia jedynie przybliżone obliczenia (często mało wiarygodne i nieprzydatne), które mogą się różnić od tych, wykonanych przez analityków bankowych. Dlatego sugerujemy skorzystanie z usług doświadczonych ekspertów, którzy wykonują darmowe analizy dla klientów, pozwalając tym samym wybrać najlepszą ofertę banku.

Jakie rozwiązanie będzie zatem wiarygodne? Skorzystaj z kalkulatora zdolności kredytowej ze wsparciem ekspertów

Zdecydowanie bardziej wiarygodnym rozwiązaniem umożliwiającym rzetelne oszacowanie Twojej zdolności kredytowej jest skorzystanie z kalkulatora dostępnego w naszym serwisie, który został opracowany na podstawie doświadczeń ekspertów zajmujących się tą dziedziną od wielu lat. Pomożemy Ci dokładnie i realnie obliczyć Twoją zdolność kredytową, przy uwzględnianiu wszelkich dodatkowych, indywidualnych zmiennych czynników, które są brane pod uwagę przez wybraną instytucję bankową.

Warto pamiętać, iż każdy bank posiada inne procedury na podstawie których wyliczy Twoją zdolność kredytową. Dlatego warto rozpocząć współpracę z naszymi ekspertami już na wstępnym etapie ubiegania się o kredyt, jeszcze przed złożeniem jakiegokolwiek wniosku, który w razie niepowodzenia mógłby wpłynąć negatywnie na Twój scoring i ostateczną ocenę.

Współpraca z ekspertami

Dzięki współpracy z nami dowiesz się dokładnie, w którym banku masz większe szanse na uzyskanie pozytywnej zdolności kredytowej i jak przygotować się do procesu aplikacji, a nawet jaką dokumentację należy skompletować. Lata doświadczeń naszych ekspertów we współpracy z niemalże wszystkimi działającymi na polskim rynku bankami sprawiły, iż możemy Ci niemal bezbłędnie doradzić, w którym banku najkorzystniej złożyć wniosek w pierwszej kolejności. Taka współpraca umożliwi Ci sprawnie przejść przez proces aplikacyjny w najkorzystniejszym dla Ciebie banku oraz pozwoli uniknąć niepotrzebnych zapytań do Biura Informacji Kredytowej, które obniżyłyby Twoją ocenę punktową w BIK, a także scoring. Ponadto nieuzasadnione, przypadkowe składanie wniosków o kredyt w kilku bankach może podnieść ostateczne koszty kredytu lub wręcz uniemożliwić jego otrzymanie.

Skorzystaj z naszego kalkulatora i wsparcia ekspertów, aby obliczyć zdolność kredytową w najpopularniejszych polskich bankach

Nasi ekspercie ze wsparciem specjalistycznego kalkulatora pomogą Ci oszacować zdolność kredytową dla wszystkich najpopularniejszych polskich banków. Dzięki temu otrzymasz szeroki wachlarz możliwości i jasną sytuację. Jeśli jednak zdecydujesz się skorzystać z jednego z ogólnodostępnych narzędzi tego typu, warto abyś pamiętał, że żaden popularny bank nie udostępnia własnych kalkulatorów zdolności kredytowej. Ogólnodostępne narzędzia tego typu, które możesz znaleźć w wielu serwisach o tematyce finansowej zostały stworzone i zaprogramowane przez zewnętrzne firmy i serwisy, dlatego ich wyniki nie dają żadnej gwarancji pokrycia z rzeczywistością. Większość dostępnych w Internecie kalkulatorów zdolności kredytowej to narzędzia służące do uzyskania ogólnego wyniku, który w założeniu powinien odpowiadać wymaganiom wszystkich polskich banków. Niestety każda instytucja bankowa posiada własne procedury szacowania zdolności kredytowej, dlatego taki ogólny wynik uzyskany w wyniku obliczeń kalkulatora zdolności kredytowej online może wprowadzić w błąd.

Podsumowanie

Nie możesz w pełni zaufać dostępnym w Internecie kalkulatorom zdolności kredytowej. Sugerowanie się wyłącznie otrzymanymi w ten sposób rezultatami może się zakończyć wysłaniem wniosków do banków, których oferta nie będzie w danym momencie najbardziej korzystna dla Ciebie. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków mających na celu aplikację o kredyt zachęcamy do skorzystania z naszego wsparcia. Serwis IPM umożliwia Ci wnikliwe porównanie interesujących Cię ofert kredytowych, które są zgodne z rzeczywistymi ofertami proponowanymi przez różne banki. Po wybraniu interesującej Cię oferty zostaniesz przekierowany do wypełnienia szczegółowego formularza analizy kredytowej, która dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jest niezwykle precyzyjnym narzędziem. Otrzymany w wyniku tej analizy wynik umożliwia naszym ekspertom rzetelne oszacowanie zdolności kredytowej.