leasing operacyjny

Leasing operacyjny – czy opłacalny?

Inwestycja w biznes, to nieodłączny element jego prowadzenia. Przedsiębiorca ma do wyboru kilka możliwości w tym zakresie. Jedną z nich jest leasing. Czym jest leasing operacyjny i czym różni się od finansowego? Jakie są warunki leasingu?

Leasing operacyjny czy finansowy? – Różnice

Pierwsza forma umowy zakłada, że firma leasingowa jest odpowiedzialna zarówno za wpisanie przedmiotu leasingu do ewidencji środków trwałych, a także za dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca natomiast, może sobie wpisać jako koszt uzyskania dochodu także czynsz inicjalny – tj. pierwszą ratę leasingu, oraz wszystkie kolejne raty. VAT naliczany jest proporcjonalnie do opłat. Osoba decydująca się na tę formę umowy nie ma możliwości amortyzacji środka trwałego danej umowy. Inaczej jest w przypadku leasingu finansowego. Ten rodzaj umowy nadaje prawo do amortyzacji leasingobiorcy. W tym przypadku też, do kosztów uzyskania przychodu możemy zaliczyć jedynie część odsetkową raty. Jeśli zaś chodzi o VAT, warunki leasingu finansowego zakładają, że przedsiębiorca ma obowiązek opłacić go w całości już na początku transakcji.

Leasingi operacyjne czy finansowe, które lepsze?

W Polsce, najczęściej wybieraną formą leasingu jest ten operacyjny. Stanowi zdecydowaną większość na rynku. Może to się wiązać z większymi korzyściami podatkowymi. Ponadto, leasingi operacyjne są znacznie prostsze w rozliczeniach podatkowych. Wielu przedsiębiorców również nie stać na opłacenie z góry całego VATu – w przypadku umowy operacyjnej opłata ta jest rozłożona na raty. Ten rodzaj umowy sprawdzi się też lepiej w przypadku gdy przedmiotem leasingu będzie np. drogi, luksusowy samochód – w tym przypadku niemal cały jego koszt może zostać rozliczony w ramach kosztu uzyskania dochodu – w przypadku leasingu finansowego jest to możliwe tylko do równowartości 20 000 euro.

Warunki leasingu – czy leasing operacyjny jest opłacalny?

Zastanawiając się nad wyborem kredytu, czy leasingu, warto wziąć pod uwagę ogólne zalety, jakie niesie za sobą ta druga opcja. Są to między innymi: mniej skomplikowane procedury, długoterminowe finansowanie, możliwość zaliczenia kosztów od uzyskanych przychodów, optymalizacja kosztów, czy wiele innych. Najczęściej wybieraną formą, a także bardziej opłacalną dla większości przedsiębiorców, jest leasing operacyjny. Daje on możliwość zaliczenia całej opłaty do kosztów uzyskania przychodu, a to wpływa na obniżenie podstawy opodatkowania. Do wyboru jest także leasing finansowy, jest on zdecydowanie rzadziej wybieraną formą, jednak również ma wiele zalet. Przed wybraniem odpowiedniej dla nas formy, warto zorientować się w możliwościach i dodatkowych opcjach, jakie oferują firmy leasingowe.