Kredyt stanowi jedną z głównych metod finansowania inwestycji firm oraz utrzymywania płynności finansowej. Jednak uzyskanie kredytu przez firmę to stosunkowo długotrwały proces, który wymaga dopełnienia wielu formalności. Warto poznać możliwości, jakie oferują przedsiębiorcom banki. Są to przede wszystkim: kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy, kredyt w rachunku bieżącym oraz linia kredytowa.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny to forma kredytu dla firm, która ma na celu sfinansowanie konkretnej inwestycji przedsiębiorcy. Wyróżnia się 3 typy kredytów inwestycyjnych: kredyt na wyposażenie, kredyt na restrukturyzacje oraz kredyt na zakup.  Przedsiębiorca, aby uzyskać kredyt inwestycyjny musi najpierw złożyć wniosek o kredyt wraz z biznesplanem oraz udokumentowaniem trafności inwestycji i oszacowaniem zakładanych przychodów. Ta forma kredytu jest przyznawana na okres od jednego roku do 20 lat.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy to rozwiązanie wybierane przez przedsiębiorców, którzy pragną zdobyć środki na finansowanie aktualnej działalności firmy. Otrzymane pieniądze mogą przeznaczyć na takie cele jak zakup towarów, materiałów, usług czy też na zapłatę bieżących zobowiązań. Wysokość tej formy kredytu jest uzależniona od wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku firmy oraz kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Kredyty obrotowe są oprocentowane na poziomie 3-10%.

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest w rzeczywistości limitem debetowym, jaki przysługuje danej firmie. Jego wysokość i okres trwania jest ściśle zaznaczony w umowie. Tego rodzaju limit wylicza się przede wszystkim na podstawie wysokości obrotów i poziomu zdolności kredytowej. Tę formę kredytu przyznaje się najczęściej na rok, a odsetki od kredytu są w tym przypadku naliczane od wysokości aktualnego zadłużenia. Spłata kredytu następuje natomiast automatycznie z bieżących wpływów na rachunek.

Linia kredytowa

Linia kredytowa jest rozwiązaniem podobnym do limitu debetowego, z tą jednak różnicą, iż jest ona prowadzona na oddzielnym koncie. W efekcie czego, środki, jakie wpływają na rachunek bieżący nie pomniejszają automatycznie zadłużenia. W zależności od banku, linia kredytowa jest oprocentowana według stałej lub zmiennej stopy procentowej, która waha się od 3 do 10% w skali roku.