dane-raportu-BIK

Co można samemu odczytać z raportu BIK?

Przed zaciągnięciem kredytu warto sprawdzić jakie informacje na nasz temat posiada BIK – Biuro Informacji Kredytowej. Sprawdzając dane raportu BIK możemy dowiedzieć się w jaki sposób naszą historię kredytową odczytał potencjalny kredytodawca i czy nie znalazły się w niej niechciane informacje.

Raport BIK – co warto o nim wiedzieć?

Banki udzielające kredytów co miesiąc wysyłają informacje do Biura Informacji Kredytowej. To swoista baza danych o kliencie, który stara się o najlepszy kredyt. Bank może dowiedzieć się nie tylko ile kredytów spłacamy w danej chwili, ile pozostało nam do spłaty, czy terminowo spłaciliśmy wcześniejsze zobowiązania ale również czy nie poruszyliśmy spłaty zobowiązań innych osób. Dane raportu BIK mogą zawierać kilkadziesiąt stron z priorytetowo umieszczonymi informacjami. Najważniejsze znajdziemy na początku dokumentu, a dokładnie w sekcjach które podsumowują nasze relacje z bankami. Istotnym elementem jest podsumowanie rachunków kredytowych oraz zapytań kredytowych. W tabeli powinny zostać wymienione wszystkie banki, które kiedyś sprawdzały nas w bazach BiK oraz które udzieliły nam kredytu. Zapytania podzielone są na kredytowe, monitorujące oraz związane z zarządzaniem klientem. Możemy również dowiedzieć się kiedy dokładnie pobrano dane z biura. Pytania z trzeciej grupy mogą być generowane automatycznie na potrzeby badania zdolności kredytowej w celu tworzenia spersonalizowanych ofert kredytowych.

Zdolność kredytowa ma znaczenie

Istotnym zestawieniem w raporcie BIK na, które warto zwrócić uwagę jest podsumowanie spłacanych kredytów. Zsumowane jest w nim łączne zadłużenie z tytułu kredytów ratalnych i pozostałych oraz limity odnawialne czyli nasze potencjalne zadłużenie. Niewykorzystane lub okresowo spłacane w całości wydatki na raty kredytowe, mogą w przyszłości być wyczerpane przez klienta i budzą niepewność wśród kredytodawcy. Z tego powodu rezygnacja z kart oraz limitów kredytowych może podnieść zdolność kredytową osoby starającej się o kredyt. Jeżeli chodzi o przeszkody w otrzymaniu kredytu mogą być nimi wszelkie przejawy niesolidności odnotowane w bazie Biura. Warto więc zorientować się czy raport BIK zawiera aktualne informacje oraz czy spłacone zobowiązania zostały oznaczone jako zamknięte.

Najlepszy kredyt a raport BIK

Za jakość informacji, które zawierąja dane raportu BIK odpowiada bank, który je dostarcza. Wszelki nieścisłości powinno się więć prostować kierując prośby do niego. Miesięczny cykl wprowadzania danych sprawia, że raport odzwierciedla stan rzeczywisty z opóźnieniem. Jeśli chcemy otrzymać najlepszy kredyt warto zatem uporządkować swoje informacje w Biurze Informacji Kredytowej odpowiednio wcześniej.