Spłacanie kilku kredytów jednocześnie jest równoznaczne z licznymi opłatami, jakie te zobowiązania generują. Aby w sposób optymalny ograniczyć całkowity koszt spłaty wszystkich kredytów, warto rozważyć możliwość skorzystania z odpowiednich produktów finansowych. Jednym z dostępnych na rynku rozwiązań jest kredyt konsolidacyjny. Na czym polega konsolidacja kredytu i na jakie kwestie zwrócić uwagę decydując się na ten produkt finansowy?

Konsolidacja kredytu

Kredyt konsolidacyjny to produkt finansowy, który umożliwia spłatę wszystkich pozostałych zobowiązań finansowych, jakie dana osoba posiada. Dzięki takiej konsolidacji, kredytobiorca płaci co miesiąc tylko jedną, połączoną ratę, która jest niższa niż łączna miesięczna suma rat wszystkich spłacanych dotychczas kredytów konsumenckich. Warto również zaznaczyć, iż rata kredytu konsolidacyjnego może być negocjowana i dostosowywana do indywidulanych potrzeb kredytobiorcy. Nierzadko też możliwe jest zaciągnięcie wyższego kredytu niż ten potrzebny do spłaty posiadanych zobowiązań. Pozwala to na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na dowolny cel.

Istotne kwestie przy wyborze kredytu

Decydując się na tego typu kredyt gotówkowy, należy najpierw szczegółowo przeanalizować dostępne oferty. Kwestie na które należy przede wszystkim zwrócić uwagę to:

  • wysokość prowizji oraz oprocentowania kredytu,
  • opłaty związane z nieterminowa spłatą zobowiązania,
  • czy bank wymaga posiadania konta ROR w tej samej instytucji,
  • czy oferta kredytowa nie zawiera żadnych haczyków i niedopowiedzeń.

Warto pamiętać, iż dobry kredyt konsolidacyjny to taki, który nie przyczynia się do powstawania dodatkowych opłat związanych z jego zaciągnięciem. Dlatego też, wybierając ofertę danej instytucji należy najpierw sprawdzić jej rzetelność i wiarygodność.

Kredyt konsolidacyjny – dla kogo?

Kredyt konsolidacyjny jest rozwiązaniem przygotowanym przede wszystkim z myślą o osobach z dużą liczbą kredytów i pożyczek w różnych instytucjach finansowych. Dzięki konsolidacji wszystkich zobowiązań, osoby te mogą powrócić do płynności finansowej, obniżając co miesięczną ilość pożyczek i kredytów do jednego zobowiązania. Ponadto jest to rozwiązanie, które przez to, iż wydłuża okres kredytowania, istotnie obniża wysokość jednorazowej raty.

Do uzyskania kredytu konsolidacyjnego niezbędna jest wizyta w konkretnej instytucji finansowej, która sprawdzi zdolność kredytową potencjalnego pożyczkobiorcy oraz wysokość jego zadłużenia, co pomoże dostosować warunki umowy do jego sytuacji finansowej. W efekcie czego, kredytobiorca otrzymuje zobowiązanie na nowych zasadach – z korzystniejszym oprocentowaniem, okresem spłaty i wysokością miesięcznej raty.