o-nas

Polityka prywatności


Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiamy Państwu zasady przetwarzania danych stosowane przez Administratora.

 

Administrator danych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Iwona Kempa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą IPM NIERUCHOMOŚCI KREDYTY IWONA KEMPA, NIP 8391308780, S. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, Polska; e-mail: [email protected], tel: 504-133-923, zwana dalej IPM NIERUCHOMOŚCI KREDYTY. 

 

W jaki sposób chronimy Państwa dane?


Dbamy o Państwa prywatność. Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane tylko i wyłącznie jeżeli jest to konieczne do prawidłowego świadczenia usługi. W celu ochrony Państwa danych stosujemy
odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych. Informujemy, że transmisje danych odbywające się za pośrednictwem serwisu chronione są za pomocą protokołu transmisji SSL. 

 

W jakim celu zbieramy Państwa dane?

Państwa dane przetwarzane są w celu i przez czas niezbędny do:

  1. 1) komunikacji z Państwem, w tym prowadzenia korespondencji i udzielenia odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, Messenger, itp;

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu lub ustania celu biznesowego, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  1. 2) w celu porównywania oferty produktów i usług bankowych (np. kredyty, pożyczki, leasingi, faktoring itp) i pozabankowych oraz przedstawiania tych ofert oraz w celu przedstawiania ofert nieruchomości

Dane będą przetwarzane w celu zawarcia z Państwem umowy oraz jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W zakresie produktów i usług bankowych/pozabankowych, konieczne może okazać się udostępnienie Państwa danych bankom lub innym instytucjom finansowym, których usługami/produktami jesteście Państwo zainteresowani; nastąpi to wyłącznie w celu zawarcia lub realizacji umowy. Wyjaśniamy, że Banki lub inne instytucje finansowe są odrębnymi Administratorami Państwa danych. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych przez te podmioty można znaleźć na stronach internetowych ww. podmiotów.

  1. 3) podjęcia kroków niezbędnych do zawarcia umowy, a następnie przez czas i w celu realizacji tej umowy (np. w zakresie pośrednictwa w sprzedaży czy zakupie nieruchomości, lub pośrednictwa w wyborze usług/produktów bankowych/pozabankowych), a w przypadku podania danych dodatkowych– w oparciu o Państwa zgodę.

  2. 4) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze

Dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres wymagany przepisami prawa.

  1. 5) dochodzenia i obrony przed roszczeniami

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora przez okres przedawnienia roszczeń.

  1. 6) wysyłki newslettera, w tym informacji o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach.

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu produktów i usług Administratora.

Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, cofnięcia zgody (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Do celów komunikacji handlowej, potrzebujemy Państwa zgody zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Można ją w każdej chwili wycofać kontaktując się z nami w sposób wskazany w pkt 1.

  1. 7) zapewnianie bezpieczeństwa klientów, przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, przeciwdziałaniu kradzieży tożsamości

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora przez czas do tego niezbędny lub wynikający z przepisów.

  1. 8) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, Państwa dane będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook), komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych;

Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy gdy zdecydują się Państwo na polubienie strony/wybranie opcji Obserwuj/ dołączenie do Grupy lub w inny sposób zostawią swoje dane na platformie zarządzanej przez nas, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez sprzeciwu co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to” „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się z nami w sposób wskazany w punkcie 1. Informuję, że zasady odnoszące się do strony/Fanpage/Grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/ Fanpage/Grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

 

Komu przekazujemy Państwa dane?

Przekazujemy Państwa dane innym podmiotom tylko wtedy gdy jest to niezbędne do realizacji z Państwem umowy, np. bankom lub innym instytucjom finansowym, których ofertą jesteście Państwo zainteresowani, a także innym podmiotom/osobom, z którymi współpracujemy w celu realizacji zadań naszej firmy, a których udział jest konieczny do wykonania usługi na Państwa rzecz. Państwa dane mogą być dostępne dla firmy hostingowej czy obsługi IT lub firmy obsługującej wysyłkę newslettera - o ile dotyczy, które wspomagają Administratora w zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej.

 

Czy przekazujemy Państwa dane poza UE?

Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. W sytuacji gdy jednak będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane RODO.

 

Jakie prawa Państwu przysługują?

W związku z RODO, przysługuje Państwu prawo:


Wysyłka newslettera (zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną) wymaga Państwa zgody, którą można w każdej chwili cofnąć wysyłając prośbę w tym zakresie.

Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

 

Profilowanie, w tym zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Co do zasady nie dochodzi do profilowania Państwa danych i do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Analizy wniosków o kredyt/pożyczkę przeprowadzane przez IPM Nieruchomości – Kredyty nie są dokonywane w sposób zautomatyzowany, ale przeprowadzane są przez pracowników lub inne upoważnione przez Administratora osoby. W sytuacji gdy analiza wniosków dokonywana jest przez bank lub/i inną instytucję finansową, której produktem są Państwo zainteresowani, profilowanie może zachodzić, o ile przewiduje to ten bank i/lub instytucja, o czym Państwo zostaniecie odrębnie poinformowani przez te banki i/lub instytucje.

 

Czy podanie danych jest konieczne?

 

W przypadku Klientów/potencjalnych Klientów podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe zawarcie umowy lub prowadzenie korespondencji czy udzielanie wsparcia w zakresie uzyskania pożyczki/kredytu przez Klienta.

W przypadku subskrypcji newslettera- podanie danych jest dobrowolne. W przypadku gdy nie zostanie podany adres e-mail, newsletter nie będzie mógł być wysyłany.

 

Przepisy prawa obowiązujące w zakresie Polityki prywatności

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności RODO

 

Polityka plików cookies

 

Pliki „cookies” 

Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Stron, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się z serwisem. 

Informujemy Państwa o wykorzystywaniu przez nas plików „cookies” (tzw. „ciasteczek”), które mogą być przechowywane na Państwa komputerze, tablecie, smartfonie i innym urządzeniu końcowym oraz odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. 

Zbierane są dane ID wypełnionego formularza kontaktowego. 

Wykorzystywanie plików „cookies” ma na celu zapewnienie prawidłowego wyświetlania Państwu treści Serwisu, optymalizację korzystania z Serwisu, jak również jest niezbędne dla celów statystycznych i zabezpieczeniem przed wielokrotnym wypełnieniem formularza na te same dane, powiązaniem klienta ze stroną i formularzem, edycja formularza (przechowywanie aktualnego identyfikatora formularza) .

Ilość odwiedzin na naszej stronie internetowej jest monitorowana przez Google Analytics, w celu gromadzenia danych o popularności naszej witryny i sposobie korzystania z niej. Akceptując naszą politykę plików cookie, zgadzasz się na analizę Twoich danych przez Google Analytics. Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies do nastepujących dostawców:  Adobe, Google, Facebook oraz do innych kanałów reklamy. Stosowany jest także Google Search Console oraz piksel konwersji Facebooka.

 

Pliki „cookies” mogą być wykorzystywane również przez podmioty współpracujące z nami w zakresie reklamy i marketingu. 

Korzystając z Serwisu, wyrażają Państwo zgodę stosowanie plików cookies. 

Informujemy Państwa o możliwości skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby niemożliwe było przechowywanie plików „cookies” na Państwa urządzeniu. Informujemy przy tym, że decydując się na taki krok dopuszczają Państwo możliwość wyświetlania się Serwisu w sposób nieprawidłowy, za co nie ponosimy odpowiedzialności. 

Pliki „cookies” mogą być przez Państwa usunięte z Państwa urządzenia w każdym czasie przy zastosowaniu odpowiednich opcji przeglądarki lub narzędzi programowych. 

Stosowanie plików cookie jest obecnie standardem dla większości witryn internetowych. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez przeglądarkę. Można je też likwidować, usuwając z „historii przeglądania” (pamięci cache) przy wyjściu z danej strony. 

Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI przechowuje się je przez okres do pięciu lat. Informacje te nie mogą być powiązane z żadnymi osobami fizycznymi. 

Korzystając z Serwisu użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie cookies w sposób zgodny z opisem zamieszczonym w niniejszej Polityce. 

Inne stosowane technologie 

Informujemy Państwa o stosowaniu przez nas technologii śledzących działania, które są przez Państwa podejmowane w ramach korzystania z Serwisu. Technologie te są stosowane w celach statystycznych, w szczególności stosujemy: kod śledzenia Google Analytics; . 

Korzystanie z opisanych technologii nie jest związane z Państwa danymi osobowymi, które są lub mogą być przez nas przetwarzane. Wszelkie dane zebrane w ramach wykorzystania tych technologii są anonimowe, a korzystając z Serwisu mają Państwo świadomość ich przekazywania. 

Logi serwera 

Podobnie jak większość administratorów stron internetowych zbieramy określone dane w ramach logów serwera, na którym funkcjonuje Serwis. Oznacza to, że korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem do serwera informacji, które są zapisywane w logach tego serwera. Informacje te obejmują m.in.: nazwę przeglądarki internetowej klienta, nazwę i wersję systemu operacyjnego klienta, adres IP, nazwę usługodawcy internetowego, adres strony skąd przyszedł klient i adres strony docelowej (na którą wszedł), datę oraz czas. 

Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze, na którym funkcjonuje Serwis, w celach technicznych, związanych z administrowaniem serwera, oraz statystycznych. 

Logi stanowią jedynie informacje o charakterze pomocniczym dla administrowania Serwisem. Nie są one ujawniane żadnym osobom ani podmiotom, z wyjątkiem osób upoważnionych do administrowania serwerem. 

Dane zawarte w logach serwera nie są powiązane z Państwa danymi osobowymi, które są lub mogą być przez nas przetwarzane, jak również nie są przez nas zbierane ani wykorzystywane w celu Państwa identyfikacji.